Voor de ernstig zieke kinderen en hun gezin is de medisch-verpleegkundige zorg primordiaal, maar evenzeer het emotioneel en psychisch welbevinden en welzijn. Door ondersteuning kan een team opgebouwd worden dat erover waakt dat de kinderen evenwichtig kunnen opgroeien, ondanks wat hun overkomt, ondanks de ziekenhuisomgeving waar ze zo lang moeten verblijven en dit van in de beginfase doorheen het hele ziekteproces. De klemtoon ligt niet langer op genezing alleen, maar ook de aandacht voor de levenskwaliteit van het kind met zijn ernstige ziekte en zijn omgeving neemt toe. Meer info: hier